درباره ما

 معرفي شرکت

ظهور کارت هاي تخفيف در دنيا به گذشته ي دوري باز نمي گردد و جزء ايده هاي جديد در اقتصاد محسوب مي شود وهمراه با پيشرفت هاي ITدر دنياي تجارت رونق گرفته است؛ امروزه مردمان کشورهاي توسعه يافته از انواع اين کارت ها تحت عناوين باشگاه مشتري مداري، کارت تخفيف، باشگاه وفاداري (loyalty) و...بهره فراوان مي برند.در ايران عمر اين نوع تجارت به زحمت به يک دهه مي رسد.

گروه موسسين شرکت آتيه سلامت ايرانيان با تشخيص نياز جامعه در سال 1388، بخش مطالعه، پژوهش و تحقيق ميداني خود را در حوزه ي سلامت آغاز نمود. اين گروه که خود جملگي از صاحب نظران و مديران بخش هاي مختلف حوزه ي سلامت مي باشند، با بهره مندي ازتجارب اساتيد ومديران موفق بخش هاي مختلف اقتصادي، بانکي و انفورماتيک با تلاش شبانه روز، واراده اي وصف ناپذير و با توکل به خداوند متعال، اقدام به تشکيل شرکت سهامي خاص"آتيه سلامت ايرانيان " در بيست و چهارم اسفند ماه سال 1390 نمود.

 

 

اهداف

هدف اصلي اين شرکت، بازاريابي براي مراکز درماني و تسهيل ارائه خدمات درماني براي بيماران است. با افزايش حجم بيماران مراجعه کننده به مراکز درماني و قرارداد دوطرفه با بيمار و مراکز درماني، از ظرفيت هاي خالي مراکز درماني استفاده مي شود و منافع ذينفعان طرح ( بيماران و مراکز درماني ) را تامين می نمايد.

قراردادها از يک سو با بيماران به صورت انفرادي يا با شرکت ها و سازمان هايي که مايلند کارمندان خود را تحت پوشش قراردهند و از سوي ديگر با مراکز درماني داراي مجوز ازوزارت بهداشت که حاضرند خدمات خود را با تسهيلات توافقي مانند تخفيف،‌ تقسيط و ارائه خدمات پيشرفته تر، که در حالت عادي ارائه آن خدمات با توجه به تعداد کم مشتريان مقرون به صرفه نيست و هزينه هاي بالايي دارد، منعقد مي شود. در حال حاضر به دليل مراجعه کم مردم عادي و به خصوص قشر کم درآمد به مراکز درماني دندانپزشکي و به دليل وجود ظرفيت خالي در مراکز،‌ارائه دهندگان خدمات براي پوشش هزينه هاي سربار خود، ناگزير از گران کردن خدمات مي باشند. توازن عرضه وتقاضا سبب تعادل بازار خواهد گرديد.