فرم ثبت نام

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2. دارا بودن مدارک فارغ التحصیلی و مجوزهای قانونی کار ( اعم از شماره نظام پزشکی و پروانه مطب در محل).
3. دارا بودن مطب، کلینیک و یا درمانگاه.
4. ارائه درمان بر اساس اصول علمی و دانشگاهی.
5. پذیرش و اکرام بیماران شرکت همانند سایر بیماران و عدم تبعیض از نظر نوع رفتار، وقت دهی وکیفیت درمان و مواد.
6. پذیرش تمامی عواقب درمان و جلب رضایت بیمار به طور کامل.
7. تهیه بیمه مسئولیت دندانپزشکان و ارائه کپی آن به شرکت.
8. احراز حداقل امکانات و تجهیزات برای عقد قرارداد با شرکت آتیه سلامت ایرانیان (در صورت وجود نقایص در اسرع وقت تجهیز گردد).