پرسش های متداول

FAQs - پرسش های متداول

هیچ گونه سقف و محدودیتی در استفاده از خدمات وجود ندارد.

تخفیف در مرکز درمانی محاسبه شده و از مقدار کل تعرفه کاسته خواهد شد. و دیگر نیازی به ارائه فاکتور به شرکت نمی باشد.

تمامی خدمات دندانپزشکی شامل ارتودنسی، ایمپلنت و ... در مراکز درمانی با تخفیف به بیمار داده خواهد شد. البته خدمات قابل ارائه در هر مرکز به تفضیل در سایت قابل مشاهده می باشد.

سامانه قدرتمندی که شامل تمامی اطلاعات بیمار اعم از وضعیت موجود، طرح درمان و درمان می باشد که توسط پزشک مربوطه تکمیل می شود. از دیگر قابلیت های این پرونده امکان درج مبالغ درمان، مبلغ پرداختی و ... می باشد. پس از آن اطلاعات برای بیمار SMS خواهد شد.

خیر، میزان تخفیف هر مرکز درمانی مشخص بوده و در صفحه ی مراکز درمانی در سایت شر کت آتیه سلامت ایرانیان قابل مشاهده می باشد. تمامی خدمات در آن مراکز طبق درصد تخفیف درج شده انجام خواهد شد.

خدمات تخصصی توسط پزشک متخصص صورت می گیرد. هزینه آن 25 تا 35 درصد بالاتر از تعرفه های عمومی می باشد.

خیر، حتی اگر 2 نفر نیز از یک خانواده با یکدیگر ثبت نام نمایند جزو گروه خانوادگی محسوب می شوند. و حق عضویت برای ایشان بر مبنای ثبت نام خانوادگی محاسبه خواهد گردید.

پس از ثبت نام و پرداخت حق عضویت کارت برای فرد صادر شده و از طریق پست، نمایندگی و یا مطب دندانپزشک کارت خود را طی مراحل دریافت خواهند کرد.

بله. تمامی افراد خانواده تحت تکفل سرپرست خانوار که ثبت نام ایشان در سامانه انجام شده است، با آتی کارت سرپرست خانواده می توانند به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد مراجعه نمایند.