چرا مراکز درمانی طرف قراردادآتیه سلامت تخفیف میدهند؟

شاید این سوال به وجود آید که چرا می­بایست یک مرکز درمانی بدین میزان به بیمار تخفیف دهد و چگونه می­توان از صحت این موضوع اطمینان حاصل نمود؟!

بر اساس تحقیقات آتیه سلامت ایرانیان هزینه های یک مرکز درمانی شامل دو قسمت می شود.

1- هزینه مواد و نیروی انسانی 2- هزینه ثابت

قطعاً با افزایش بیماران و بالا بردن ظرفیت درمان در یک مرکز درمانی هزینه های ثابت سرشکن شده و کاهش می­یابد و می­توان تعرفه ها را کاهش داد یا به عبارتی از آن مرکز تخفیف گرفت. لذا مرکز درمانی نیازی به کاهش هزینه مواد و نیروی انسانی جهت جبران این تخفیف نخواهد داشت.

پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان)

درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص میشود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

تعرفه چیست؟

چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات