4-درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص می شود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

با توجه به توضیحات داده شده در چگونگی اعمال تخفیف در مراکز درمانی، درصد تخفیف یک مرکز با توجه به میزان سرمایه گذاری اولیه (هزینه های ثابت) شامل محل تجهیزات و امکانات مرکز درمانی، مواد مصرفی، سوابق تحصیلی و تخصصی پزشک و قدمت مرکز درمانی مشخص می­شود که کارشناسان با در نظر گرفتن جمیع موارد تخفیف را مشخص می نمایند. شما می­توانید با ورود به صفحه مراکز درمانی و براساس آیتمهای استان، شهر، منطقه و درصد تخفیف، مرکز درمانی خود را جستجو نمائید. در این صفحه اطلاعات کلی نمایش داده می­شود. شما می­توانید با زدن دکمه اطلاعات بیشتر وارد صفحه اختصاصی آن مرکز شوید و در این صفحه با عکس های آن مرکز، عکسهای نمونه کارهای پزشک، سوابق تحصیلی، سال تاسیس مرکز درصد تخفیف، خدماتی که با تعرفه تخصصی ارائه می­شود و حتی کارهایی که در آن مرکز انجام نمی­شود را مشاهده نمائید. همچنین قادر خواهید بود میانگین میزان رضایت­مندی را مشاهده نمائید. این مراکز به گونه ای انتخاب شده اند که جوابگوی نیاز تمامی بیماران با سطوح درآمد مختلف باشند.

 پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟ 

چرا مراکز درمانی آتیه سلامت تخفیف میدهند؟

چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان(

تعرفه چیست؟

چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات