تعرفه چیست؟

زمانی شما می­توانید به صحت یک تخفیف پی ببرید که یک قیمت مرجع موجود باشد. این قیمت مرجع خدمات در آتیه سلامت ایرانیان را تعرفه می نامیم. لیست تعرفه آتیه سلامت ایرانیان بالغ بر 300 مورد درمانی بوده که ریز درمانهای دندان را شامل میشود و برای هر یک از درمانها دو قیمت تخصصی و عمومی ثبت شده است.

درمان های تخصصی بدین معنا است که درمان توسط پزشک متخصص آن رشته انجام شود که در مراکز درمانی خدماتی که توسط پزشک متخصص انجام می­پذیرد ذکر شده است در هر مرکز درمانی این لیست تعرفه وجود دارد و قابل مشاهده است. از طرفی با ورود اطلاعات درمان در پرونده پزشکی، تعرفه و تخفیف به طور خودکار در سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد.

متناسب با هر مرکز درمانی، تخفیف­ها از10تا 60 درصد روی تعرفه مصوب شرکت آتیه سلامت ایرانیان منظور می­گردد. باید توجه داشت که این تخفیفات از روی تعرفه مصوب شرکت بوده و نه از روی تعرفه آزاد مرکز دندانپزشکی. اگر بخواهیم تخفیفات را از روی تعرفه آزاد همان مرکز محاسبه کنیم، بطور میانگین حداقل 30 تا 50 درصد روی خدمات مختلف درمانی، به مشتری تخفیف داده خواهد شد.

 به عنوان مثال در مرکزی که میزان تخفیف آن 40 درصد ثبت شده است، کلیه خدمات شامل تخفیف 40 درصدی نسبت به تعرفه ثابت شرکت خواهد بود. اما اگر بخواهیم روی تعرفه آزاد همان مرکز محاسبه نماییم، تخفیفات از 30 تا 50 درصد خواهد بود.

 به منظور نظارت کارشناسان و دسترسی شما، پرونده دندانپزشکی الکترونیک در سامانه ایجاد خواهد شد. همزمان با ثبت اطلاعات توسط پزشک، هزینه درمان برای شما SMS می­گردد تا در پاسخ، میزان رضایت شما سنجیده شود.

پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

چرا مراکز درمانی آتیه سلامت تخفیف میدهند؟

چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان)

درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص میشود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات