1- پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

 پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

با ثبت نام هر فرد در آتیه سلامت ایرانیان همزمان پرونده دندانپزشکی الکترونیک برای فرد در سامانه سایت ایجاد می­شود که شامل سه بخش وضع موجود، طرح درمان و درمان می­باشد. این پرونده به پزشک، بیمار و ناظر شرکت و سازمان طرف قرارداداین امکان را خواهد داد تا روند درمان فرد را به همراه تمامی عکسها و مستندات مشاهده نماید.

وضع موجود:وضع موجود در پرونده پزشکی شامل مواردی می­شود که پزشک معالج در اولین مراجعه به مرکز درمانی مشاهده می­نماید و به طور خلاصه تمامی درمانهای فرد در گذشته در این قسمت ثبت خواهد شد.

طرح درمان: طرح درمان با توجه به وضع موجود بیمار نوشته می­شود و پزشک معالج با معاینه تمامی دندانها و بررسی مستندات شامل عکسهای OPG و ... یک پروسه درمانی برای فرد پیشنهاد می­نماید بر اساس این طرح درمان بیمار و پزشک ناظر میتوانند بر روند درمان نظارت داشته باشند و از طرفی بیمار می­تواند از پزشک جهت هر یک از درمانهای خود رقم احتمالی درمان را طلب نماید.

درمان: جدول درمان شامل تمامی درمانهایی است که در مراکز طرف قرارداد شرکت آتیه سلامت ایرانیان برای شخص انجام شده است. پزشک موظف است که پس از اتمام درمان فرد، ظرف مدت 24 ساعت از زمان درمان، درمان را در سامانه، به همراه مستندات، وارد و ذخیره کند. در این قسمت با انتخاب درمان توسط پزشک، قیمت آن درمان با توجه به لیست تعرفه و با احتساب درصد تخفیف آن مرکز درمانی به طور خودکار محاسبه می­شودکه به هیچ وجه قابل تغییر نیست و همزمان SMS و ایمیل شامل اطلاعات درمان و هزینه پرداختی برای فرد فرستاده می­شود در صورتی که فرد بیش از آن مبلغ را پرداخته باشد، مبلغ فرستاده شده در SMS مغایرت خواهد داشت ضمن اینکه مغایرت در پرداخت توسط آتی کارت و پرونده الکترونیک به شرکت گزارش خواهد شد و در صورت نیاز فرد می­تواند با ورود به قسمت کاربری خود به مشاهده روند تمامی درمانهای خود بپردازد. این پرونده به فرد این اجازه را خواهد داد که با مراجعه به مرکز درمانی جدید، با فراخوانی پرونده خود، از طریق در اختیار گذاشتن کد ملی، کلیه اطلاعات درمانی خود را در اختیار آن مرکز قرار دهد .هر فرد قادر خواهد بود که هر زمان برای مشاوره و حتی تغییر پزشک خود در یکی از مراکز درمانی طرف قرارداد اقدام نماید.

این پرونده شامل تمامی پرداختهای شما به مرکز درمانی نیز بوده و باعث شفاف سازی این امر می­شود. با وجود این پرونده شخص می­تواند از صحت اعمال تعرفه و تخفیف در مرکز درمانی اطمینان حاصل کند و در صورت لزوم بر اساس مستندات با پزشک معتمد مجموعه و با پزشک معتمد خود در مورد درمان مشاوره بگیرد. از طرفی ناظران مجموعه به صورت متوالی بر این پرونده ها نظارت خواهند داشت.

 

چرا مراکز درمانی آتیه سلامت تخفیف میدهند؟

چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان)

درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص میشود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

تعرفه چیست؟

چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات